Hybrid eller plug-in

Hva passer for deg?

Toyota har hatt hybridbiler på markedet siden Prius kom i 1997. I dag fører vi seks hybridmodeller, i tillegg til vår plug-in-hybrid, Prius Plug-in, som kom i 2012. Vi har dermed erfaring med begge teknologiene, og et godt sammenligningsgrunnlag. Under går vi gjennom tre punkter du bør tenke over dersom du vurderer en hybrid eller plug-in hybrid.

Lading

Den viktigste tekniske forskjellen mellom plug-in og hybrid er størrelsen på batteriet. Plug-in-hybrider har større batterier for å kunne kjøre lengre strekninger på eksternt tilført strøm. Batterier er kostbare å produsere. Dette gjør plug-in-hybrider dyrere enn hybrider. Avgiftsreduksjoner fra staten minsker noe av differansen, men eksempelvis er Toyota Prius Plug-in rundt 30.000 kr dyrere enn Toyota Prius.


Vurdering:

Man kan spare inn plug-in-kostnaden ved å lade hyppig. Du kan regne med 10 til 30 kroner per lading, avhengig av strømpris og batteristørrelse. Tenk hvor mange ganger du vil lade bilen i løpet av et år, og dermed hvor lang tid det tar før du sparer inn ekstrakostnaden. For eksempel kan du spare ca. 6.000 kroner per år (300 dager á 20 kroner), forutsatt at du lader en gang per dag.

Kjøremønster

Etter tre år med Prius Plug-in, og 18 år med Prius, har vi gjort oss noen erfaringer med drivstofforbruket. Prius Plug-in er typegodkjent med et forbruk på 0,21 l per mil, mens Prius ligger på 0,39 l per mil. Det oppsiktvekkende lave utslippet til Prius Plug-in, og andre plug-in-modeller, er basert på at 60-80* prosent av kjøringen er elektrisk i den offisielle kjøresyklusen. For å komme i nærheten av det oppgitte forbruket må man lade bilen en eller flere ganger daglig og sjelden kjøre lange turer.


Vurdering:

Hvor lange er kjøreturene dine? Har du lademuligheter der du bor og der du jobber, og kommer du til å lade hver dag? Dersom du kjører en del lange turer og ikke får ladet daglig, vil forbruket være relativt likt for en Prius Hybrid og en Prius Plug-in hybrid. Vi erfarer at det er flere kunder som ikke klarer å oppnå et virkelig forbruk i nærheten av det oppgitte forbruket på plug-in hybrider.

Plass og vekt

Et batteri i en plug-in hybrid vil være større og tyngre enn batteriet i en hybrid. Dette gir lengre elektrisk rekkevidde. På den annen side medfører et stort batteri mindre bagasjeplass. Dessuten kan den økte batterivekten påvirke kjøreegenskapene i en negativ retning.


Vurdering:

Hvor mye plass har du behov for? Trenger du ofte å ha med deg mye bagasje vil en hybrid være et bedre valg enn en plug-in hybrid.

Forskjellige styrker og svakheter

Flere andre bilprodusenter satser kun på plug-in-teknologi. Toyota satser på både plug-in-teknologi og hybridteknologi. Bruk og kjøremønster avgjør hva du burde velge. Her er de ulike styrkene og svakhetene til teknologiene:

Hybrid


Styrker:
Lav pris
God plass
Lav vekt
Lavt forbruk uten behov for lading


Svakheter:
Kortere elektrisk rekkevidde

Plug-in hybrid


Styrker:
Høyere ytelse (for noen modeller)
Lengre elektrisk rekkevidde
Mulighet for å kjøre elektrisk på korte hverdagsturer
Lavere forbruk iht. offisiell typegodkjenning


Svakheter:
Mindre bagasjeplass
Høyere vekt
Ingen forbruksfordel når elektrisk rekkevidde er oppbrukt
Betinger hyppig lading for å komme i nærheten av offisielle forbrukstall
Høyere pris

Tenker du gjennom punktene vi har gått gjennom her, har du et godt grunnlag for å finne ut hva som passer for deg.
Lykke til med valget!

* utslipp ift. andel elektrisk kjøring er modellavhengig.